De Cahiers Politiestudies functioneren volgens dit werkschema.