WEBINAR 'Politie en kunstcriminaliteit'
live vanuit uitgeverij Gompel&Svacina, Antwerpen, donderdag 25 januari 2024


Inschrijving gesloten


Kunst- en erfgoedcriminaliteit is een vlag die een enorme lading dekt. Het begrip behelst criminaliteit tegen en met behulp van cultuurgoederen, wat onder andere diefstal, plundering, illegale handel, witwassen, vervalsing, fraude, vernieling en vele andere criminaliteitsfenomenen inhoudt.


Het webinar ‘Politie en kunstcriminaliteit’ gaat dieper in op deze vaak onderbelichte vorm van criminaliteit: Wat verstaan we onder kunst- en erfgoedcriminaliteit? Wat weten we over ‘insider threat’, meer specifiek interne diefstallen in musea? Hoe kan de overheid zich aanpassen aan de snel veranderende patronen van zware criminaliteit? Hoe krijgt policing van cultureel erfgoed in Nederland en België vorm?


Voorzitter: Dr. Elke Devroe - Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies

Moderator: Prof. Dr. Marc Cools -Programma


13.30   Verwelkoming en spelregels Webinar
Stephan Svacina, uitgever Gompel&Svacina

13.35 – 13.45 Cahierwerking en voorstelling gast-editors Cahier 69
Elke Devroe (dagvoorzitter), Doctor in de criminologie VU Amsterdam en UGent, Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies

13.45 – 14.05 "Wat verstaan we onder kunst- en erfgoedcriminaliteit?"
Marc Cools, Hoogleraar Criminologie, Universiteit Gent en Mathias Desmet, doctoraal assistent criminologie, Universiteit Gent.

  • Kunst- en erfgoedcriminaliteit is een vlag die een enorme lading dekt. Het begrip behelst criminaliteit tegen en met behulp van cultuurgoederen, wat onder andere diefstal, plundering, illegale handel, witwassen, vervalsing, fraude, vernieling en vele andere criminaliteitsfenomenen inhoudt. De academische interesse in het onderwerp groeit en vult stilaan de schaarste aan empirische gegevens – voortvloeiend uit een gebrek aan wetenschappelijk onderzoek in het verleden, maar ook uit een gebrek aan beleidsprioriteit – stukje bij beetje op. Dat komt ook de politiediensten ten goede, die het in de strijd tegen kunst- en erfgoedcriminaliteit met te weinig middelen moeten redden. Toch staat onze kennis nog niet ver genoeg om de criminaliteit succesvol het hoofd te bieden en is verder onderzoek dus uiterst noodzakelijk.

14.05 – 14.20 Vragen aan de spreker en bespreking twee stellingen

14.20 – 14.40 Insider threat in de kunstwereld. Diefstal van kunst- en erfgoedobjecten uit musea met hulp van binnenuit”
Kim Covent, adviseur stafdienst, politiezone Gent

  • Nieuwsberichten over mogelijke wanpraktijken in het British Museum brachten de dreiging van kunstdiefstal van binnenuit naar de voorgrond. Elke museummedewerker met geprivilegieerde toegang en kennis kan in principe een kunstwerk of cultureel erfgoedobject (helpen) stelen. Insiders vormen pas een bedreiging wanneer ze voldoende gemotiveerd zijn om hun capaciteiten te gebruiken om de museale instelling en haar collectie aan te vallen. Deze lezing biedt een overzicht van wat we momenteel weten over deze ‘insider threat’. Meer specifiek wordt het misdrijf ‘interne diefstallen in musea’ belicht. Aan de hand van een aantal tot de verbeelding sprekende kunstroven komen de verschillende soorten insiders en hun mogelijke motivaties aan bod. De lezing sluit af met een aanzet tot ‘insider threat’ management en een aantal voorbeelden van preventieve en repressieve maatregelen.

14.40 – 14.55 Vragen aan de spreker en bespreking twee stellingen

14.55 – 15.05   Koffiepauze

15.05 – 15.25 “Kunstcriminaliteit bestaat niet!”
Fons van Gessel, senior beleidsadviseur, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s, Programma Bestuurlijke Informatie, Toezichtstelsel en Effectiviteit, Den Haag

  • We weten dat patronen van zware criminaliteit veranderen. De vraag is of de overheid zich snel genoeg kan aanpassen om mee te veranderen.

15.25 – 15.40 Vragen aan de spreker en bespreking twee stellingen

15.45 – 16.00 “Opsporing van kunstgerelateerde criminaliteit in Nederland: doel, taken en praktijk”
Roos Hoek, Senior analist bij de sectie Kunst & Antiekcriminaliteit, Landelijke Eenheden Politie

  • Policing bestaat uit handelingen die gericht zijn op het handhaven van regels of normen, het bevorderen van orde of het verzekeren van veiligheid – de bestrijding van kunstcriminaliteit dus. Het is namelijk niet enkel de politie die daarvoor instaat. Tegen de theoretische achtergrond van plural policing en nodal governance schetst deze lezing het amalgaam van actoren, waaronder ook heel wat private, dat actief is in deze materie.


16.00 – 16.15 Enkele kritische bedenkingen en afsluiting
Marc Cools, Hoogleraar Criminologie, Universiteit Gent, gasteditor en auteur, Cahier 69Waar?

LIVE WEBINAR -

U volgt comfortabel bij u thuis of kantoor.

De voordrachten gebeuren grotendeels live vanuit uitgeverij Gompel&Svacina, Antwerpen. Met veel ruimte tot interactie en discussie.


Wanneer?

Donderdag 25 januari 2024

 

Inschrijven

Deelnameprijs: 74,95 euro

Inbegrepen: per post ontvangt u gratis het bijhorende Cahier enkele dagen vóór aanvang van het webinar (t.w.v. 43,95 euro). 

Enkele dagen vóór aanvang ontvangt u per e-mail de registratielink voor uw deelname (Zoom).


Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.


Annuleren

Annuleren kan enkel per e-mail of schriftelijk. Annuleringen worden kosteloos aanvaard tot 7 werkdagen vóór de datum van de studiedag. Bij latere annuleringen is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Ingeschreven deelnemers kunnen zich steeds door een collega laten vervangen.VRIJ BESCHIKBARE POWERPOINTS:

1-Presentatie Webinar - Elke Devroe.pdf
2-Presentatie Webinar - Mathias Desmet.pdf
3-Presentatie Webinar - Kim Covent.pdf
4-Presentatie Webinar - Fons van Gessel.pdf
5-Presentatie Webinar - Roos Hoek.pdf