WEBINAR 'Misbruik van beelden'
live vanuit uitgeverij Gompel&Svacina, Antwerpen, dinsdag 26 maart 2024


INSCHRIJVING: VOLZET


Digitale media zijn in een recordtijd de virtuele omgevingen bij uitstek geworden voor communicatie en informatie. Deze technologische ontwikkelingen kunnen echter ook leiden tot misbruik van beelden. 


Zo heeft de niet-consensuele verspreiding van intieme beelden belangrijke negatieve gevolgen. Eveneens kunnen deepfakes en memes haatdragende boodschappen verspreiden. 

  • Hoe moet politie met deze nieuwe realiteit omgaan?
  • En hoe kan ze, op haar beurt, gebruik maken van beelden (vb. videoverhoor, filmen van politieoptreden, bodycam)? 
  • Wat is de rol van digitaal-forensisch onderzoek?

Voorzitter: Dr. Elke Devroe - Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies

Moderator: Prof. Dr. Michel WalraveProgramma


13.30   Verwelkoming en spelregels Webinar
Stephan Svacina, uitgever Gompel&Svacina

13.35 – 13.45 Cahierwerking en voorstelling gast-editors Cahier 70
Elke Devroe (dagvoorzitter), Doctor in de criminologie VU Amsterdam en UGent, Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies

13.45 – 14.05 "Online misbruik van beelden: van academisch naar politioneel onderzoek "

Michel Walrave, gewoon hoogleraar digitale media en privacy het Departement

Communicatiewetenschappen van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Hij is er woordvoerder van de onderzoeksgroep MIOS. 

Catherine Van de Heyning, substituut-procureur des Konings, docent European Fundamental Rights Law aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen, lid van de onderzoeksgroep Overheid en Recht, lid adviescomité van onafhankelijke experten van de Mensenrechtenraad van de VN.

  • Digitale media worden gebruik voor verschillende vormen van partnergeweld. Misbruik van beelden kan hierin een belangrijke rol spelen. In deze presentatie bieden we een overzicht van verschillende vormen van digitaal partnergeweld en wat we leren uit recent onderzoek over prevalentie, impact en coping. We focussen op recent onderzoek omtrent vormen van seksueel beeldmisbruik, zoals het niet-consensueel verspreiden van sexting, ongevraagde dick pics, en het creëren van deepnudes. In deze presentatie bekijken we verder hoe nuttig rechercheren op deze vormen van partnergeweld en het wettelijk kader is. Het doel is om de link te maken tussen het academisch onderzoek en het nut voor de dagdagelijkse politionele praktijk.


14.05 – 14.20 Vragen aan de spreker en bespreking twee stellingen

14.20 – 14.40 “Digital Forensics: van beeldmateriaal naar bewijs”

Thom Snaphaan, senior onderzoeker aan het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht (V&V) van de Avans Hogeschool, postdoctoraal onderzoeker en docent aan het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) van de Universiteit Gent. 

Dr. ir. Hans Henseler, deeltijd lector Digital Forensics & E-Discovery bij Hogeschool Leiden, senior adviseur bij de divisie Digitale en Biometrische Sporen van het Nederlands Forensisch Instituut.

  • In deze presentatie wordt ingegaan op beeldmateriaal als bron van bewijs in het kader van strafrechtelijke onderzoeken. In het bijzonder zal de rol van digital forensics, oftewel digitaal-forensisch onderzoek, en de toepassing daarvan door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) uiteengezet worden. Ook wordt een aantal relevante actuele ontwikkelingen toegelicht, zoals het toenemend gebruik van (generatieve) artificiële intelligentie.


14.40 – 14.55 Vragen aan de spreker en bespreking twee stellingen

14.55 – 15.05   Koffiepauze

15.05 – 15.25 Met gezag online. Online schadelijk gedrag, publieke waarden en de politiefunctie”

Remco Spithoven, lector Maatschappelijke Veiligheid verbonden aan de hogeschool Saxion, Robin van Halderen & Renze Tjoelker

  • Het internet biedt legio mogelijkheden voor contact tussen mensen en organisaties. Naast positieve kanten, biedt deze digitale omgeving ook gelegenheid voor schadelijk gedrag. Naast online criminaliteit, zijn ook informatiemanipulatie, digitaal vigilantisme en online haat voorbeelden van menselijk gedrag waar niet alleen andere mensen het slachtoffer van kunnen worden, maar dit ook de samenleving schade toebrengt. De online samenleving kenmerkt zich door een sterke mate van richtingloosheid en instituties worstelen om deze richtingloosheid te begrenzen. Uitgerekend binnen deze context heeft de Nederlandse politie de ambitie uitgesproken om met gezag aanwezig te zijn. Maar in deze ambitie zou de politie niet alleen moeten staan: deze zou moeten resoneren bij elke organisatie en professional in de politiefunctie. In ons betoog zullen wij ingaan op de morele context van de digitale omgeving, de gelegenheid en kenmerken van het internet die bijdragen aan de omvang en impact van online schadelijk gedrag. Daarnaast zullen we ingaan op de potentiële houvast die professionals in de politiefunctie kunnen vinden in publieke waarden en zullen we oproepen tot het gezamenlijk optrekken in het begrenzen van de ongeremde, digitale samenleving.

15.25 – 15.40 Vragen aan de spreker en bespreking twee stellingen

15.45 – 16.00 “De filmende maatschappij en de politieambtenaar (ongewild) in de hoofdrol of als figurant.”

Ronny Saelens, lid-raadsheer a.i. in het Controleorgaan op de politionele informatie (COC), geaffilieerd wetenschappelijk medewerker aan de onderzoeksgroep Law, Science, Technology & Society (LSTS) van de Vrije Universiteit Brussel.

  • In zijn presentatie onderzoekt de auteur het filmen van politieoptreden door de burger vanuit het perspectief van de politieambtenaar die wordt gefilmd. Is de politieambtenaar louter een instrument die het dwang- geweldsmonopolie van de overheid materialiseert of schuilt achter de politiefunctie ook een natuurlijk persoon met fundamentele rechten en vrijheden?

16.00 – 16.15 Vragen aan de spreker en bespreking twee stellingen 


16.15 – 16.30 Enkele kritische bedenkingen en afsluiting
Michel Walrave, hoofdeditor Cahier 70Waar?

LIVE WEBINAR -

U volgt comfortabel bij u thuis of kantoor.

De voordrachten gebeuren grotendeels live vanuit uitgeverij Gompel&Svacina, Antwerpen. Met veel ruimte tot interactie en discussie.


Wanneer?

Dinsdag 26 maart 2024

 

Inschrijven

Deelnameprijs: 74,95 euro

Inbegrepen: per post ontvangt u gratis het bijhorende Cahier enkele dagen vóór aanvang van het webinar (t.w.v. 43,95 euro). 

Enkele dagen vóór aanvang ontvangt u per e-mail de registratielink voor uw deelname (Zoom).


Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.


Annuleren

Annuleren kan enkel per e-mail of schriftelijk. Annuleringen worden kosteloos aanvaard tot 7 werkdagen vóór de datum van de studiedag. Bij latere annuleringen is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Ingeschreven deelnemers kunnen zich steeds door een collega laten vervangen.
Vrij beschikbare Power Point Presentaties:

1-PPT_Elke_Devroe.pdf
2-PPT_MWalrave_CVandeHeyning.pdf
3-PPT_Thom_Snaphaan_Henseler.pdf
4-PPT_Ronny_Saelens.pdf
5-PPT_Remco_Spithoven et al..pdf