WEBINAR 'Big data policing'
live vanuit uitgeverij Gompel&Svacina, Antwerpen, donderdag 16 februari 2023INSCHRIJVING AFGESLOTEN


‘Big data policing’ betekent een enorme uitdaging voor politie en wordt met reden een van de grootste veranderingen van het afgelopen decennium genoemd.

Het politiewerk raakt steeds meer gedigitaliseerd. Nieuwe technologieën ontwikkelen zich razendsnel en dat brengt zowel kansen als uitdagingen met zich mee. In deze tendens van maatschappelijke digitalisering neemt ook de hoeveelheid, variëteit en snelheid van data exponentieel toe. Hierbij valt te denken aan hoe sociale mediaplatforms, informatie- en communicatietechnologie en de toenemende koppeling van persoonlijke apparaten aan het internet – in aanvulling op politiedata zelf – nieuwe datastromen opleveren. Dit Webinar licht de invloed van big data op het politiewerk en de politiefunctie toe.

Het bijhorende Cahier 66 kijkt verder dan louter technologie of data. Big data policing is een multidimensionaal thema. De kansen en uitdagingen voor de praktijk zijn daarom ook divers.

Dit Webinar bespreekt ‘big data policing’ vanuit verschillende perspectieven: wetenschappelijk en praktisch, België en Nederland, en reflecteert ook transversaal over de verschillende dimensies van het politiewerk heen.


WEBINAR -

Elke deelnemer krijgt het boek 'Big data policing' (Cahier 66) (Gompel&Svacina Uitgevers) per post toegestuurd, enkele dagen voor aanvang van het webinar. U krijgt de kans na elke lezing aan het debat deel te nemen door vragen te stellen en te stemmen naar aanleiding van stellingen. Tot slot worden de belangrijkste pijnpunten inzake discretionaire ruimte in de handhaving blootgelegd door een van de auteurs van Cahier 66.


Programma


13.30   Verwelkoming en spelregels Webinar

Stephan Svacina, uitgever Gompel&Svacina


13.35 – 13.45 Voorstelling Cahierwerking, gast-editoren Cahier 66 en dagindeling
Elke Devroe (dagvoorzitter), Doctor in de criminologie VU Amsterdam en UGent, Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies 


13.45 – 14.05 Van predictive policing naar big data policing
Wim Hardyns, Professor criminologie, Universiteit Gent en professor veiligheidswetenschappen, Universiteit Antwerpen. Gasteditor en auteur van het Cahier 66.

  • Predictive policing is het gebruik van complexe statistische modellen op basis van criminaliteits- en andere (big) data om te voorspellen waar en wanneer er een hoog risico is op nieuwe criminele feiten, wat toelaat proactief de politie-inzet te gaan bepalen. Sinds 2015 heeft professor Hardyns diverse predictieve modellen methodologisch en operationeel getoetst, op basis van data van verschillende Belgische politiezones. In deze presentatie maakt hij de balans op, en legt hij uit waarom hij verkiest te spreken van ‘big data policing’ in plaats van ‘predictive policing’.


14.05 – 14.20 Vragen aan de spreker en bespreking stelling


14.20 – 14.40 Maken big data de wetenschappelijke methode en theorie overbodig? Een wetenschapsfilosofische beschouwing
Thom Snaphaan, Doctoraatsonderzoeker, Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP), UGent en Senior onderzoeker, Centre of Expertise Veilige en Veerkrachtige Stad en Omgeving (VVSO), Avans Hogeschool. Gasteditor (piloot) en auteur van het Cahier 66.

  • Wetenschappelijke theorieën bieden verklaringen voor verschijnselen in de wereld en ze vormen tevens een kompas in het toetsen van deze theorieën. De wetenschappelijke methode biedt een leidraad voor hoe dit dan te doen. De komst van big data leek hier aanvankelijk verandering in te brengen. Experts claimden 'het einde van theorieën’ en dat ‘de stortvloed aan data de wetenschappelijke methode overbodig maakt’. In deze lezing wordt vanuit een wetenschapsfilosofisch perspectief toegelicht wat de rol is van theoretische verklaringen in een big-datatijdperk. Daarnaast – het mest snijdt immers aan twee kanten – wordt ook toegelicht wat big data op hun beurt toevoegen aan de zoektocht naar en toetsing van theoretische verklaringen voor criminaliteit.

14.40 – 14.55 Vragen aan de spreker en bespreking stelling


14.55 – 15.05   Koffiepauze


15.05 – 15.25 Datagedreven politiewerk – waar wringt de schoen?
Oscar Wijsman, Sr. Business Expert Intelligence, Digitalisering Politie en Chair Europol EuCB Strategic Group on AI
Mariëlle den Hengst, projectleider RTI-lab Politie en senior onderzoeker Nederlands Studiecentrum Criminaliteit & Rechtshandhaving

  • De politie heeft een lange traditie met intelligence-gestuurd politiewerk waarbij de inzet van technologie de afgelopen jaren centraal is komen te staan. Data centraal stellen en het toepassen van datascience resulteert in andere manieren van werken en een convergentie naar een nieuw bedrijfsmodel. Dit wringt en schuurt met de klassieke opzet en werkwijze in de organisatie en steeds minder passende wetgeving voor het gebruik van politiedata. In deze lezing gaan Mariëlle den Hengst en Oscar Wijsman in op de organisatorische en juridische uitdagingen die dit de politie geeft.

15.25 – 15.40 Vragen aan de spreker en bespreking stelling


15.40 – 16.00 Big data en politiewerk, een onoverbrugbare kloof? Hoe TROI de brug slaat van big data naar politiewerk
Dominique Roest, Kwartiermaker TROI Nationale Politie

  • Big data heeft in steeds meer politieprocessen zijn intrede gedaan. Het benutten van deze data in de opsporing om tot intelligence te komen brengt een aantal uitdagingen met zich mee. In deze lezing wordt aan de hand van een voorbeeld uit de recherchepraktijk geïllustreerd hoe TROI (Team Rendement Operationele Informatie) met haar Do-It-Yourself triagetool en manier van ontwikkelen van applicaties een eerste antwoord biedt op deze uitdagingen.

16.00 – 16.15 Vragen aan de spreker en bespreking stelling


16.15 – 16.30 Het einde van PredPol, het einde van predictive policing?
Jan Terpstra, Emeritus hoogleraar - Vaksectie Strafrecht en Criminologie, Radboud Universiteit
Renze Salet, Universitair docent - Vaksectie Strafrecht en Criminologie, Radboud Universiteit en lid van de kernredactie Cahiers Politiestudies.


Waar?

LIVE WEBINAR -

U volgt comfortabel bij u thuis of kantoor.

De voordrachten gebeuren grotendeels live vanuit uitgeverij Gompel&Svacina, Antwerpen. Met veel ruimte tot interactie en discussie.


Wanneer?

Donderdag, 16 februari 2023

 

Inschrijven

Deelnameprijs: 74,95 euro

Inbegrepen: per post ontvangt u gratis het boek ''Big data policing' (Cahier 66) enkele dagen vóór aanvang van het webinar (t.w.v. 43,95 euro). (Officiële publicatiedatum: 15 februari).

Enkele dagen vóór aanvang ontvangt u per e-mail de registratielink voor uw deelname (Zoom).


Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.


Annuleren

Annuleren kan enkel per e-mail of schriftelijk. Annuleringen worden kosteloos aanvaard tot 7 werkdagen vóór de datum van de studiedag. Bij latere annuleringen is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Ingeschreven deelnemers kunnen zich steeds door een collega laten vervangen.VRIJ BESCHIKBARE POWERPOINTS:


Big Data - Elke Devroe.pdf
Big Data - Wim Hardyns.pdf
Big Data - Thom Snaphaan.pdf
Big Data - Marielle den Hengst.pdf
Big Data - Dominique Roest.pdf
Big Data - Jan Terpstra.pdf