WEBINAR POLITIECULTUUR -
live vanuit uitgeverij Gompel&Svacina, Antwerpen, donderdag 13 oktober 2022INSCHRIJVINGEN GESLOTEN


Wantrouwen van politiemensen jegens de samenleving en van bepaalde groepen jegens de politie. Het is slechts één van de vaak gemelde onderwerpen in de overwegend sombere en negatieve beeldvorming rond politiecultuur.  Zijn beeldvorming en praktijk met elkaar daadwerkelijk in overeenstemming?

Dit Webinar gaat dieper in op de laatste ontwikkelingen in en schetst de culturele verschillen tussen de verschillende functies bij de politie. Wat is de cultuur bij afdelingen die zich bezighouden met sporenonderzoek of het analyseren van informatie en intelligence? Of bij rechercheurs, wijkagenten, hondenbrigades en interventieteams? Zijn er verschillen tussen hoger en lager opgeleiden bij de politie, of tussen de private bewaker en de politie?

Een diverse politiecultuur beweegt zich binnen een diverse samenleving. Die wisselwerking brengt uitdagingen en risico’s mee. Zo zijn de arbeidsomstandigheden en vergoeding van tolken (en vertalers) zijn in geen van beide landen op niveau, wat in Nederland in 2022 tot verschillende stakingsgolven leidde. Ook als tolken bij het politiewerk assisteren, loopt niet alles van een leien dakje.

Het afsluitend woord vat pistes samen over hoe omgaan met politiecultuur in een snel veranderde samenleving.


WEBINAR -

Elke deelnemer krijgt het boek 'Politiecultuur' (Cahiers Politiestudies nr. 64)  (Gompel&Svacina Uitgevers) per post toegestuurd, enkele dagen voor aanvang van het webinar. U krijgt de kans na elke lezing aan het debat deel te nemen door vragen te stellen en te stemmen naar aanleiding van stellingen. Tot slot worden de belangrijkste pijnpunten inzake politiecultuur blootgelegd door een van de auteurs van Cahier 64.


Programma


13.30   Verwelkoming en spelregels Webinar
Stephan Svacina, uitgever Gompel&Svacina

13.35 – 13.45 Inleiding op het thema, voorstelling gast-editoren Cahier 64 en dagindeling
Elke Devroe (dagvoorzitter), Doctor in de criminologie VU Amsterdam en UGent, Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies

13.45 – 14.05 Politiewerk in tijden van Black Lives Matter
Rik Pinxten, emeritus hoogleraar Antropologie Universiteit Gent
Het fenomeen van “Black lives Matter” is een hedendaagse vorm van de oudere actievormen tegen racisme, vooral in de VS. In de wereldwijde trend naar dekolonisering worden oude discriminatievormen aanhoudend aangevallen. “Black lives matter” doet zich echter voor in een diepe omslag naar virtualisering van politieke actie. Het is van wezenlijk belang om dit in te zien. Het werkt sneller en is niet territoriaal begrensd. Dat stelt de manier van optreden van politie in vraag. Bijscholing is hier noodzakelijk binnen een democratische maatschappij. Onderhandelingskunde in een gemengde samenleving wordt een belangrijke kwaliteit voor politiediensten.

14.05 – 14.20 Vragen aan de spreker en bespreking stelling

14.20 – 14.40 De bewakingsopleiding als motor van socialisatie? De rol van de opleiding in de overdracht van bedrijfs- en bewakingscultuur in de bewakingssector
Marc Cools, Hoogleraar Criminologie, Faculteit Recht en Criminologie, Departement Criminologie (IRCP).
Heeft de private bewaker dezelfde professionele cultuur als deze binnen de politie? Deze lezing gaat in op de vraag in welke mate de opleiding in de veiligheidsindustrie een rol speelt in het socialisatieproces van nieuwe cursisten en de overdracht van cultuur. Wat is de specifieke bedrijfs- en bewakingscultuur van de bewakingssector? Hoe ziet de opleiding er inhoudelijk uit? En wat is tenslotte de impact en rol van deze opleiding in de overdracht van cultuur?

14.40 – 14.55 Vragen aan de spreker en bespreking stelling

14.55 – 15.05   Koffiepauze

15.05 – 15.25  Werken aan politiecultuur: een professionaliteitsperspectief
Teun Meurs, Politieacademie, Apeldoorn
Bert Jan Kreulen, beleidsadviseur Politie Amsterdam-Amstelland

Sinds 2000 investeert de Nederlandse politie structureel in het werven en scholen van hoger opgeleide politiemensen. Het is verleidelijk om hun entree in de beroepsuitoefening te presenteren als een cultuurclash tussen de oude rotten in het vak enerzijds en de dwarse nieuwlichters anderzijds. Deze definitieve tweedeling doet echter geen recht aan de dynamische werkelijkheid waarin de institutie, de identiteit en kennis zich gaandeweg ontwikkelen. Door in te zoomen op de wijzen waarop nieuwe professionals in hun dagelijks werk hieraan vormgeven ontstaat een rijker begrip van de opgave waar nieuwe professionals in de politie voor staan en hoe cultuurverandering daadwerkelijk plaatsvindt.

15.25 – 15.40 Vragen aan de spreker en bespreking stelling

15.40 – 16.00 Bij ons gaat dat zo. Empirische inzichten over aangehaalde cultuurverschillen tijdens getolkte politieverhoren in schijnrelatieprocedures in België
Bart Defrancq, Associate Professor, Universiteit Gent, Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie
Deze lezing behandelt de verhoorpraktijken, meer bepaald de interactie tussen politie verhoorden met een andere culturele achtergrond. Het is belangrijk in een verhoorsituatie elkaar goed te verstaan, denk maar aan de zaak Chovanec. Culturele verschillen komen immers ook ter sprake tijdens verhoren. In deze lezing gaan we dieper in op de manier waarop deelnemers aan verhoren, namelijk inspecteurs, verhoorden en tolken, samen culturele verschillen construeren en discursief afhandelen.

16.00 – 16.15 Vragen aan de spreker en bespreking stelling

16.15 – 16.30 Samenvatting en afsluiting
Marc Cools, gasteditor en auteur van Cahier 64 en lid van de kernredactie


Waar?

LIVE WEBINAR -

U volgt comfortabel bij u thuis of kantoor.

De voordrachten gebeuren grotendeels live vanuit uitgeverij Gompel&Svacina, Antwerpen. Met veel ruimte tot interactie en discussie.


Wanneer?

Donderdag, 13 oktober 2022

 

Inschrijven

Deelnameprijs: 74,95 euro

Inbegrepen: per post ontvangt u gratis het boek 'Politiecultuur' (Cahiers Politiestudies nr. 64) enkele dagen vóór aanvang van het webinar (t.w.v. 43,95 euro). (Officiële publicatiedatum: 15 september). De bijdrage in de verzendkosten bedraagt 4,95 euro (inbegrepen).

Enkele dagen vóór aanvang ontvangt u per e-mail de registratielink voor uw deelname (Zoom).


Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.


Annuleren

Annuleren kan enkel per e-mail of schriftelijk. Annuleringen worden kosteloos aanvaard tot 7 werkdagen vóór de datum van de studiedag. Bij latere annuleringen is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Ingeschreven deelnemers kunnen zich steeds door een collega laten vervangen.


-> VRIJ BESCHIKBARE POWERPOINTS:
hieronder te downloaden

Politiecultuur - Elke Devroe.pdf
Politiecultuur - Marc Cools.pdf
Politiecultuur - Teun Meurs - Bert Jan Kreulen.pdf
Politiecultuur - Bart Defrancq.pdf