WEBINAR ZEDENZAKEN -
live vanuit uitgeverij Gompel&Svacina, Antwerpen, woensdag 18 mei 2022INSCHRIJVEN / VOLZET

Omgang met seksueel grensoverschrijdend gedrag staat erg in de actualiteit. De #MeToo-beweging doorbrak het taboe en steeds meer slachtoffers doen aangifte bij de politie. Denk aan de zaken van programmamaker Bart de Pauw, kunstenaar Jan Fabre en de talentenjacht ‘voice of Holland’.  

Seksuele agressie wordt door de overheid steeds meer ernstig genomen.

 

Dit Webinar biedt inzicht in het fenomeen en de wijze waarop de politie in Nederland en België omgaat met zedenzaken.

 

De opsporing en de specifieke verhoortechnieken bij seksuele misdrijven zijn van cruciaal belang voor de waarheidsvinding en de al dan niet vervolging. 

Experten van de nationale politie in Nederland verschaffen inzicht in de waarde van verklaringen en in de gedragswetenschappelijke aspecten relevant voor de bewijsvoering. Waarop moet politie bij het verhoor letten?

 

Ook het bestuursmatig beleidsantwoord komt in dit Webinar aan bod. Politie is een bevoorrechte partner bij multidisciplinaire oplossingsstrategieën, zoals de Zorgcentra na Seksueel Geweld in België en De Forensische Zorgspecialisten in Nederland. Zo zijn netwerken voor gezamenlijke aangiften met gezondheidsdiensten en ziekenhuis, en een degelijk slachtofferonthaal, goede praktijken.

 

Verder worden zowel slachtoffers als daders van zedenzaken behandeld, en is er aandacht voor de vaak verborgen wereld van sekswerkers.  WEBINAR -

Elke deelnemer krijgt het boek 'Zedenzaken' (Cahiers Politiestudies nr. 63)  (Gompel&Svacina Uitgevers) per post toegestuurd, enkele dagen voor aanvang van het webinar. U krijgt de kans na elke lezing aan het debat deel te nemen door vragen te stellen en te stemmen naar aanleiding van stellingen. Tot slot worden de belangrijkste pijnpunten bij zedenzaken blootgelegd door een van de auteurs van Cahier 63.


Programma


13.15 - 13.20    Verwelkoming en spelregels Webinar

Stephan Svacina, uitgever Gompel&Svacina


13.20 – 13.30   Inleiding op het thema, voorstelling gasteditoren Cahier “Zedenzaken” (Cahier 63) en dagindeling

Elke Devroe (dagvoorzitter), Doctor in de criminologie VU Amsterdam en UGent, Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies


13.30 – 13.50   De (on)toegankelijkheid van de seksindustrie. Reflecties over hoe politie, beleid, hulpverlening en wetenschap sekswerkers het best kunnen bereiken

Pia Struyf, Mandaatassistent en doctoraal onderzoeker bij de ‘Crime and society research group’, Vrije universiteit Brussel  

Deze voordracht heeft aandacht voor de zeer recent aangenomen vernieuwde seksuele strafwet in België. Verder gaat zij in op enkele strategieën om het bereik en het vertrouwen van sekswerkers te vergroten. Zo komen samenwerkingen op verschillende niveaus aan bod, steekproefmethoden, advertenties en online applicaties.

13.50 – 14.00   Vragen aan de spreker en bespreking stelling

14.00 – 14.20   Actuele uitdagingen bij de Belgische aanpak van seksueel geweld in intrafamiliale context

Nienke Scholten, politiezone Carma, Politie/Parket Limburg, Genk/Hasselt 

Kasia Uzieblo, medewerker ‘De Forensische Zorgspecialisten’, Utrecht en onderzoeker Vrije Universiteit Brussel  


Deze voordracht gaat dieper in op de aanpak van seksueel geweld in het algemeen en intrafamiliaal seksueel geweld in het bijzonder. Hoe kan recidive voorkomen worden? Hoe werken de  ‘Zorgcentra na Seksueel Geweld’ en de ‘Family Justice Centra’ in de praktijk en wat zijn hun uitdagingen voor de toekomst? Hoe opereert politie binnen bestaande multidisciplinaire samenwerkingsinitiatieven en hoe kan eerstelijnsinterventie nog worden verbeterd? Waar moet politie op letten bij het opsporingsonderzoek om de bewijswaarde voor parket zo effectief mogelijk te maken?

 

14.20 – 14.30   Vragen aan de spreker en bespreking stelling

14.30 – 14.45    Koffiepauze


14.45 – 15.05   Het beoordelen van complexe zedenzaken door de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ)

Mirjam ter Beek, Recherchepsycholoog en onderzoeker van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) bij de Landelijke Eenheid, Nationale Politie Nederland. (t.v.v. Nicole Nierop)

De Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) adviseert de officier van justitie over de vervolgstappen in complexe zedenzaken. De deskundigen van de LEBZ verschaffen inzicht in de waarde van de verklaringen en in de gedragswetenschappelijke aspecten die relevant zijn voor de bewijsvoering. Deze lezing schetst de werkwijze van de LEBZ en de kenmerken van de behandelde zaken van 2008 tot en met 2020.

 

15.05 – 15.15 Vragen aan de spreker en bespreking stelling

15.15 – 15.35  Horen van kinderen bij een vermoeden van seksueel misbruik

Mirjam ter Beek, Recherchepsycholoog en onderzoeker van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) bij de Landelijke Eenheid, Nationale Politie Nederland. 

Deze lezing gaat dieper in op het praten met kinderen bij mogelijk seksueel misbruik. Bij seksueel misbruik zijn er meestal geen getuigen en hangt veel af van de verklaring van het slachtoffer. Hoe zorgen we dat we zoveel mogelijk accurate informatie verkrijgen? Welke aandachtspunten zijn er bij het verhoren van kinderen?

 

15.35 – 15.45   Vragen aan de spreker en bespreking stelling

15.45 – 16.05   De aanpak van seksuele misdrijven met de tijd mee

Lidewijde van Lier, senior adviseur Landelijk Programma Zeden Kinderpornografie en Kindersekstoerisme, Nationale Politie Nederland

 

Bewijsvoering bij zedenzaken is lastig. Langdurende politieonderzoeken zorgen voor onzekerheid bij slachtoffers en hun omgeving. De werkvoorraden zijn zo hoog dat de kwaliteit van de opsporing onder druk staat, net als de bejegening van slachtoffers. Emotie en verstand komen met elkaar in botsing. De rationele taak van de politie is immers gericht op waarheidsvinding. Kan het strafrecht daaraan voldoen? Is het strafrecht altijd de beste of de enige oplossing? Deze lezing schetst een realistisch beeld van de mogelijkheden van de opsporing, schetst de evolutie van dit specialisme van 1993 tot heden en geeft een visie op de toekomst.

 

16.05 – 16.15   Vragen aan de spreker en bespreking twee stellingen

16.15 – 16.25   Pistes en uitdagingen voor de toekomst 

David Cummins, Diensthoofd operationele coördinatie en steun bij de Coördinatie- en Steundirectie van de Federale Politie in Halle-Vilvoorde.

 

16.25 – 16.30   Afsluiting en aankondiging volgend webinar.Waar?

LIVE WEBINAR -

U volgt comfortabel bij u thuis of kantoor.

De voordrachten gebeuren grotendeels live vanuit uitgeverij Gompel&Svacina, Antwerpen. Met veel ruimte tot interactie en discussie.


Wanneer?

Woensdag, 18 mei 2022

 

Inschrijven

Deelnameprijs: 70,- euro

Inbegrepen: per post ontvangt u gratis het boek 'Zedenzaken' (Cahiers Politiestudies nr. 63) enkele dagen vóór aanvang van het webinar (t.w.v. 43,95 euro). (Officiële publicatiedatum: 15 mei). De bijdrage in de verzendkosten bedraagt 4,95 euro.

Enkele dagen vóór aanvang ontvangt u per e-mail de registratielink voor uw deelname (Zoom).


Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.


Annuleren

Annuleren kan enkel per e-mail of schriftelijk. Annuleringen worden kosteloos aanvaard tot 7 werkdagen vóór de datum van de studiedag. Bij latere annuleringen is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Ingeschreven deelnemers kunnen zich steeds door een collega laten vervangen.VRIJ BESCHIKBARE POWERPOINTS:

Zedenzaken - Elke Devroe.pdf
Zedenzaken - Pia Struyf.pdf
Zedenzaken - Uzieblo en Scholten.pdf
Zedenzaken - Lidewijde Van Lier.pdf