WEBINAR - live vanuit uitgeverij Gompel&Svacina, Antwerpen, donderdag, 28 januari 2021Recente crisissituaties, zoals COVID-19, de Europese vluchtelingencrisis, vermissingen in Nederland of de terroristische aanslagen in Brussel, illustreren niet alleen de belangrijke rol van politie. Ook toont het aan dat de rol en de aard van politiewerk tijdens crisissituaties aan constante veranderingen onderhevig is. De politie is één van  de belangrijkste partijen in de hedendaagse crisis- en rampenbestrijding, maar krijgt in die hoedanigheid betrekkelijk weinig aandacht.


Deze studiemiddag is gebaseerd op het nieuwe Politiecahier: “Politie in crisissituaties” (nr. 57). De studienamiddag gaat na hoe politie in België en in Nederland georganiseerd is om crisissituaties en rampen het hoofd te bieden. En hoe goed is politie voorbereid op nieuwe crises en rampensituaties?
Verder komen SWOT-analyses van de medische rampenmanagement-opleiding en de crisisopleiding bij de brandweer aan bod en wordt het crisismanagement tijdens de tramaanslag in Utrecht op 18 maart 2019 geanalyseerd.

Deze studienamiddag is uiterst waardevol voor al wie professioneel met crisis bezig is: politie, hulpdiensten, nooddiensten, eerstelijnswerkers, brandweer, medisch personeel en civiele bescherming.


WEBINAR -

Elke deelnemer krijgt het Politiecahier 'Politie in crisissituaties' (Gompel&Svacina uitgevers) als documentatie per post toegestuurd en u krijgt de kans te discussiëren in een afsluitend debat.


Programma
13.30   Verwelkoming en dagindeling
Stephan Svacina, uitgever Gompel&Svacina

13.35 – 13.45   "Inleiding op het thema en voorstelling gasteditoren Cahier ‘Politie in crisissituaties’ (Cahier 57)"
Elke Devroe (dagvoorzitter), Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies

13.45 – 14.05   "Handhaven op een hellend vlak: ervaringen van Belgische politiemensen tijdens Corona"
Hans Moors, Commissaris van politie bij Politiezone Gent – verantwoordelijke voor noodplanning discipline 3 – lid van het gemeentelijke coördinatiecomité stad Gent en het provinciaal coördinatiecomité provincie Oost-Vlaanderen

> Deze lezing gaat over de uitdagingen waar Belgische politiediensten mee te maken krijgen bij een ongekende crisissituatie zoals Corona. Waar moeten ze rekening mee houden en vooral: wat kunnen ze nog bijleren van andere partners in crisismanagement? Een concrete case (Gent) wordt tijdens deze lezing toegelicht.


14.05 – 14.25    "Ervaringen van Nederlandse politiemensen tijdens Pandemic Policing”
Hans De Vries, Landelijke portefeuille ontwikkeling Gebiedsgebonden Politie
> Deze lezing gaat in op de rol en de taken van de Nederlandse politie tijdens een grote crisis, zoals de Covid-19 crisis. Hoe verliepen de eerste hectische maanden van deze gezondheidscrisis voor de politie, de wijze van handelen rondom corona-overtredingen. Maar vooral: wat heeft de crisis betekend voor de individuele politieambtenaar en welke impact hebben de corona-maatregelen daarbij gehad.

14.25 – 14.45   Koffiepauze

14.45 – 15.05    "De opleidingen rampenmanagement bij de brandweer en de medische discipline onder de loep"
Dimitri De Fré, Noodplancoördinator, UZ Leuven
> Het beheer van crisissen is voor alle disciplines een grote uitdaging. Dergelijke incidenten komen weinig voor, zijn veelal complex en er staan mensenlevens op het spel. Aan de hand van een bondige SWOT-analyse wordt bestudeerd hoe goed onze leidinggevenden zijn opgeleid om het hoofd te bieden aan rampen.

15.05 – 15.25    “Crisismanagement na de tramaanslag in Utrecht. De rol van commandovoering en betekenisgeving"
Jeroen Wolbers, Assistant Professor of Crisis Governance, Crisis Research Center, Institute of Security and Global Affairs, Universiteit Leiden
> Deze lezing schetst de analyse van het crisismanagement tijdens de tramaanslag in Utrecht op 18 maart 2019. Direct na de schietpartij komt een grote multidisciplinaire hulpverleningsoperatie op gang en start de politie met de Manhunt op de gevluchte dader(s). Deze bijdrage is gebaseerd op diepgaande interviews met betrokkenen. De analyse zoomt in op vijf sleutelmomenten die laten zien waarom en op welke punten de betekenisgeving uiteenloopt en waar er verschillende vormen van commandovoering conflicteren. Met deze analyse komt een scherper zicht op de kracht en beperkingen van crisisstructuren en procedures voor terrorismegevolgbestrijding.
 
15.25   Discussie en besluit
o.l.v. Evelien De Pauw, piloot van Cahier 57, Assistent, Universiteit Gent, Faculteit economie en bedrijfskunde, vakgroep publiek management en bestuurskunde en lector VIVES Hogeschool Kortrijk

16.00  Einde


Waar?

LIVE WEBINAR -

U volgt comfortabel bij u thuis of kantoor.

De voordrachten gebeuren live vanuit uitgeverij Gompel&Svacina, Antwerpen. Met veel ruimte tot interactie en discussie.


Wanneer?

Donderdag, 28 januari 2021

 

Inschrijven

Deelnameprijs: 65 euro

Inbegrepen: nascholingsattest, koffie en fris, borrel, gratis exemplaar van het boek Cahier Politiestudies nr. 57 “Politie in Crisissituaties” (t.w.v. 35 euro)


Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.Beschikbare powerpoint-presentaties vindt u hier onder:

Crisissituaties - Inleiding_Elke Devroe.pdf
Crisisituaties - Presentatie_Hans Moors.pdf
Crisissituaties - Presentatie_Hans de Vries.pdf
Crisissituaties - Presentatie_Dimitri De Fré.pdf
Cirsissituaties - Jeroen Wolbers.pdf