Studiemiddag - Antwerpen, donderdag 22 oktober 2020


De digitalisering van onze samenleving werkt door in nieuwe vormen van criminaliteit, overkoepelend aangeduid als cybercrime. Deze studiemiddag gaat dieper in op de verschillende vormen die allemaal deel uitmaken van hetzelfde fenomeen. Aan bod komen onder meer: sexting, hacking, helpdeskfraude, phishing, malware verspreiding, DDoS-aanvallen en botnets.

> Voor welke uitdagingen staan de Nederlandse en Belgische politie bij de aanpak van dit fenomeen?
Opsporing en bewijs verzamelen in de digitale wereld is immers niet zo eenvoudig.

> Wat kan politie zelfstandig ondernemen en wanneer is een tussenkomst van de procureur des Konings of de onderzoeksrechter verplicht?
Verder wordt ingezoomd op slachtoffers van cybercriminaliteit (waar kunnen zij terecht?) en meer specifiek slachtoffers van sexting en relationeel geweld.

Elke deelnemer ontvangt het Cahier 56 'Politie en cybercrime' (met 12 bijdragen). Daarin leest u ook bijdragen over daders van cybercrime , de mogelijkheden van privaat-publieke samenwerking, de rol van de burgemeester en van lokale risicocommunicatie bij de aanpak van complexe digitale veiligheidsvraagstukken.

Programma


13.30   - 13.35  Verwelkoming

Stephan Svacina, uitgever Gompel & Svacina

 

13.35 – 13.45 "Inleiding op het thema en voorstelling gasteditoren Cahier 56"

Elke Devroe (dagvoorzitter), Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies

 

13.45– 14.05 Cybercrime? Terminologie en aanpak door de Nederlandse politie”

Wouter Stol, Lector Cybersafety Politieacademie en NHL Stenden Hogeschool, hoogleraar Politiestudies aan de Open Universiteit Nederland / online voordracht

Belangrijker dan het debat over de juiste definitie van ‘cybercrime’ is inzicht in de oorzaken ervan. Die oorzaken zijn (i) bemoeilijkte identificatie, (ii) toenemende complexiteit, en (iii) vervlechting van technologie en menselijk lichaam. Maar welke oplossingen horen daarbij? Overigens zal de vervlechting van technologie en menselijk lichaam vooral in de toekomst gevolgen hebben voor criminaliteit. Wat staat ons in dit opzicht te wachten? De politie heeft twee manieren waarop ze cybercrime tegemoet kan treden: (a) de zogenoemde breedtebenadering waarbij alle politiemensen een aandeel leveren en (b) inzetten van specialisten. De Nederlandse ervaringen met beide strategieën komen aan bod.


14.05 – 14.25    “Bewijsvergaring door politieambtenaren: de inbeslagname van IT-systemen”

Ward Yperman, Doctoraatsassistent, Instituut voor Strafrecht, KU Leuven

Mag een politieambtenaar een smartphone doorzoeken die hij aantreft tijdens een fouillering? Kan hij de informatie kopiëren? Wat als de smartphone beveiligd is? Tot hoever strekt de bevoegdheid van politieambtenaren als ze in de digitale wereld bewijs verzamelen en vanaf wanneer is de tussenkomst van de procureur des Konings of de onderzoeksrechter verplicht? Wat zijn de gevolgen als de bevoegdheidsregels werden miskend? Deze lezing biedt een antwoord op deze vragen en een overzicht van de recente rechtspraak over de inbeslagname van smartphones en andere IT-systemen.

 

14.25 – 14.55    Koffiepauze


14.55 – 15.15    Zwijgen is zilver, spreken is goud: aangiftegedrag en zoeken van sociale steun door cybercrime-slachtoffers”

Thom Snaphaan, Doctoraatsonderzoeker en assistent, Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP), Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal recht, Faculteit Recht en Criminologie, Universiteit Gent

Tot op heden is er weinig bekend over wat een individu doet nadat hij/zij slachtoffer werd van cybercriminaliteit. Deze lezing gaat daarom dieper in op twee mogelijke acties die slachtoffers kunnen ondernemen namelijk formeel melding maken van het incident, en informeel hulp zoeken bij vrienden en familie. Aan de hand van Vlaams onderzoek wordt nagegaan waar incidenten zoal worden gemeld en welke factoren de kans vergroten dat een cybercrime-incident formeel of informeel wordt besproken.

 

15.15 – 15.35    “Gewenste en ongewenste intimiteit online: Jongeren, sexting en relationeel geweld” 

Michel Walrave, Hoogleraar Departement Communicatiewetenschappen, Onderzoeksgroep MIOS, Universiteit Antwerpen

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit het leven van jongeren. Ook voor intieme communicatie worden verschillende apps gebruikt. Sexting gebeurt in de meeste gevallen in alle vertrouwen en respect. Soms wordt echter druk uitgevoerd of worden intieme beelden misbruikt. Zijn jongeren zich bewust van de risico’s? Wat is de rol van sexting binnen relaties? In welke mate worden jongeren geconfronteerd met druk en met secundaire sexting? Hoe gaan jongeren om met vormen van online agressie, zoals cyberrelationeel geweld?

 

15.35 – 16.00  Discussie en besluit 

Elke Devroe (dagvoorzitter), Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies


16.00 Einde


Waar?

De Stroming – Europazaal

Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen

Te voet: 20’ Centraal Station; 15’ Waalse Kaai en Vlaamse Kaai (gratis parkeren); 10’ Sint-Michielskaai (gratis parkeren); 10’ Parkeergarage Groenplaats (betalend); 5’ Parkeergarage Cammerpoorte (betalend); Tram: 5’ van Centraal Station tot Groenplaats

Corona-proof: maximaal 30 deelnemers / tijdig inschrijven: vol = vol!

 

Wanneer?

Donderdag, 22 oktober 2020

 

Inschrijven

Deelnameprijs: 65 euro

Inbegrepen: nascholingsattest, koffie en fris, borrel, gratis exemplaar van het boek Cahier Politiestudies nr. 56 "Politie en Cybercrime" (t.w.v. 35 euro)


Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.Documentatie en vrij beschikbare powerpoints:

Welkomstwoord_Elke.pdf
Ward Yperman - Bewijsvergaring in digitale omgeving.pdf
Thom Snaphaan ea - Zwijgen is zilver - spreken is goud.pdf
Michel Walrave - Gewenste en ongewenste intimiteit online c.pdf
Christianne de Poot ea - Betekenis van digitale sporen voor bewijs.pdf
Elke Devroe - Debat cybercrime - stellingen.pdf