Cahiers Politiestudies

De Cahiers Politiestudies is een wetenschappelijke kwartaalreeks, met hoogstaande, kwalitatieve bijdragen over politionele vraagstukken en fenomenen die de politie interesseren. Redactie en lezerspubliek zijn uitdrukkelijk op Nederland én België gericht. Het is zodoende de enige vakpublicatie terzake die zich tot het volledige Nederlandse taalgebied richt.

De kwartaalreeks is multidisciplinair opgezet, waarbij de criminologen een prominente plaats krijgen naast andere disciplines. De reeks wordt begeleid door een editorial board die waakt over de kwaliteit van de ingediende manuscripten, dankzij een double blind peerreview-procedure. De Cahiers worden gepubliceerd onder het academisch erkende GPRC-label - Guaranteed Peer Reviewed Content.


De kernredactie ontwikkelt een proactief beleid met het oog op het samenstellen van themanummers. Zij doet dit in samenspraak met ad hoc gasteditoren die aangezocht worden in het hele Nederlandse taalgebied.


Neem nu uw abonnement op Cahiers Politiestudies jaargang 2024 !


De Cahiers Politiestudies verschijnen trimestrieel (4 themanummers per jaar). Een jaarabonnement kost € 145,- + € 9,95 eenmalige bijdrage in de verzendkosten (incl. btw). Een abonnement kan jaarlijks worden opgezegd vóór 1 december van de lopende jaargang. Neemt u een abonnement in de loop van een jaargang, dan ontvangt u ook de reeds verschenen delen van die jaargang.

Abonnees kunnen de cahiers vanaf 2019 ook gratis digitaal lezen via Google Play en de App Store. Nieuw: nu ook online (laptop/desktop) leesbaar.

  • Een los exemplaar (gedrukt) kost € 39 (incl. btw).
  • Een los exemplaar (e-book pdf) kost € 22,75 (incl. btw).

Eerstkomende studiedag:

        Voorzitter: Dr. Elke Devroe
       Experten-sprekers en deelnemers uit Nederland en België

Op locatie: Provinciehuis Antwerpen. Gratis deelname.
Elke deelnemer krijgt het bijhorende lijvige Cahier 'Noodzakelijk politiebeleid)  (waarde 43,95 euro incl verzending ) op de studiemiddag.
 


NIEUW:

Kies voor de premiumformule: 'Vrienden van de Cahiers'

U ontvangt  dan per jaar 5 gedrukte cahiers per aflevering (20 totaal), 1 gratis toegang per studiemiddag, digitale toegang via Google Play en App Store en vermelding op de Cahiersite. De premiumformule kost 500 euro (waarde ruim 984,75 euro)


Een abonnement aanvragen kan via CPS@Spabonneeservice.nl of door te drukken op onderstaande link en het formulier in te vullen:

Meest recente nummer:

Cahier 71: Diversiteit (15 mei 2024)

Gasteditoren: Sofie De Kimpe, Janine Janssen, Sabine Hinrichs & Lodewijk Gunther Moor (Red.)

In voorbereiding:

Cahier 72: Noodzakelijk politiebeleid (15 september 2024)

Gasteditoren: Elke Devroe, Lodewijk Gunther Moor & Paul Ponsaers (Red.)

Nieuw: Verhoor 2.0

Leonard Kok, Directeur Politieacademie:
“De politie heeft een manier van verhoren ontwikkeld die is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk. Er zijn echter ook inzichten die ontstaan na onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Deskundigen van politie en Politieacademie hebben er een gewoonte van gemaakt om die inzichten te wegen en waar mogelijk en nodig toe te passen in de praktijk en in het onderwijs.

Koen Geijsen heeft zich de afgelopen jaren onderscheiden in het kritisch volgen van het verhoor in de praktijk en in het onderwijs. Dat deed en doet hij op een kritische manier, passend bij een wetenschapper, of het nou schuurt of niet.

Koen stelt dat traditionele verhoormethoden niet volledig voldoen aan de beginselen van ‘investigative interviewing’ en de in 2021 door de Verengde Naties onderschreven richtlijn. Volgens deze beginselen en de richtlijn probeert de verhoorder op een neutrale en transparante wijze zoveel mogelijk informatie te krijgen uit het geheugen van een aangever, getuige of verdachte, zonder enige vorm van manipulatie. Traditionele verhoormethoden schrijven echter (onder andere) nog altijd voor dat druk op verdachten geoorloofd is. Daarom pleit Koen voor een andere mindset bij politieagenten.”

Koen Geijsen, Lore Mergaerts, Henry Otgaar & Corine de Ruiter: Verhoor 2.0. Basisboek investigative interviewing, November 23, Gompel&Svacina Uitgevers

De Cahiers Politiestudies worden uitgegeven door Uitgeverij Gompel&Svacina.

Lees ook bij Gompel&Svacina: Tijdschrift en Website voor de Politie

Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen, BTW BE 0688.872.323 RPR Gent afdeling Dendermonde