Cahiers Politiestudies

De Cahiers Politiestudies is een wetenschappelijke kwartaalreeks, met hoogstaande, kwalitatieve bijdragen over politionele vraagstukken en fenomenen die de politie interesseren. Redactie en lezerspubliek zijn uitdrukkelijk op Nederland én België gericht. Het is zodoende de enige vakpublicatie terzake die zich tot het volledige Nederlandse taalgebied richt.

De kwartaalreeks is multidisciplinair opgezet, waarbij de criminologen een prominente plaats krijgen naast andere disciplines.

De reeks wordt begeleid door een editorial board die waakt over de kwaliteit van de ingediende manuscripten, dankzij een double blind peerreview-procedure. De Cahiers worden gepubliceerd onder het academisch erkende GPRC-label - Guaranteed Peer Reviewed Content.

De kernredactie ontwikkelt een proactief beleid met het oog op het samenstellen van themanummers. Zij doet dit in samenspraak met ad hoc gasteditoren die aangezocht worden in het hele Nederlandse taalgebied.


Neem nu uw abonnement op Cahiers Politiestudies jaargang 2020 ! 

Abonneren
De Cahiers Politiestudies verschijnen trimestrieel (4 themanummers per jaar). Een jaarabonnement kost € 125,- + € 9,95 eenmalige bijdrage in de verzendkosten(incl. btw). Een abonnement kan jaarlijks worden opgezegd vóór 1 december van de lopende jaargang. Neemt u een abonnement in de loop van een jaargang, dan ontvangt u ook de reeds verschenen delen van die jaargang.

Abonnees kunnen de cahiers vanaf 2019 ook gratis digitaal lezen via Google Play en de App Store.

Een los exemplaar (gedrukt) kost € 35 (incl. btw).

Een los exemplaar (e-book pdf) kost € 22,75 (incl. btw).


Een abonnement aanvragen kan via CPS@Spabonneeservice.nl of door te drukken op onderstaande link en het formulier in te vullen:Eerstkomende studiemiddag:

Experten-sprekers en deelnemers uit Nederland en België

Meest recente nummer (15 september):

Politie en cybercrime (nr. 56)


In voorbereiding (15 december):

Politie in Crisissituaties (nr. 57)


In de kijker: Intrafamiliaal geweld


Doordat iedereen thuis zit, neemt de kans op huiselijk geweld toe. Een codewoord moet het melden van geweld makkelijker maken, meldt NRC. Slachtoffers kunnen vanaf deze maand hulp vragen bij Nederlandse apotheken door het codewoord 'Masker 19' te noemen. De Belgische gemeente Zelzate volgt alvast het voorbeeld (HLN). Ook Frankrijk, Italië en Spanje passen het toe.

  • Hoe kan de politie dit soort geweld (vroeg) herkennen?
  • Hoe zit het met de samenwerking in de veiligheidszorg?

Janine Janssen geeft een woordje uitleg. Samen met Katinka Lünnemann, Wim D’haese en Anne Groenen stelde het boek samen in de reeks Cahiers Politiestudies .


Lees meer over het laatste nummer 'Cybercrime' in deze folder: 

Vorige nummers:

De Cahiers Politiestudies worden uitgegeven door Uitgeverij Gompel&Svacina.

Reebokweg 1 | B-2360 Oud-Turnhout BTW BE 0688.872.323 RPR Antwerpen afdeling Turnhout