Cahiers Politiestudies


De Cahiers Politiestudies is een wetenschappelijke kwartaalreeks, met hoogstaande, kwalitatieve bijdragen over politionele vraagstukken en fenomenen die de politie interesseren. Redactie en lezerspubliek zijn uitdrukkelijk op Nederland én België gericht. Het is zodoende de enige vakpublicatie terzake die zich tot het volledige Nederlandse taalgebied richt.

De kwartaalreeks is multidisciplinair opgezet, waarbij de criminologen een prominente plaats krijgen naast andere disciplines. De reeks wordt begeleid door een editorial board die waakt over de kwaliteit van de ingediende manuscripten, dankzij een double blind peerreview-procedure. De Cahiers worden gepubliceerd onder het academisch erkende GPRC-label - Guaranteed Peer Reviewed Content.


De kernredactie ontwikkelt een proactief beleid met het oog op het samenstellen van themanummers. Zij doet dit in samenspraak met ad hoc gasteditoren die aangezocht worden in het hele Nederlandse taalgebied.

Neem nu uw abonnement op Cahiers Politiestudies jaargang 2023 ! 


De Cahiers Politiestudies verschijnen trimestrieel (4 themanummers per jaar). Een jaarabonnement kost € 145,- + € 9,95 eenmalige bijdrage in de verzendkosten (incl. btw). Een abonnement kan jaarlijks worden opgezegd vóór 1 december van de lopende jaargang. Neemt u een abonnement in de loop van een jaargang, dan ontvangt u ook de reeds verschenen delen van die jaargang.

Abonnees kunnen de cahiers vanaf 2019 ook gratis digitaal lezen via Google Play en de App Store. Nieuw: nu ook online (laptop/desktop) leesbaar.

  • Een los exemplaar (gedrukt) kost € 39 (incl. btw).
  • Een los exemplaar (e-book pdf) kost € 22,75 (incl. btw).


NIEUW:

Kies voor de premiumformule: 'Vrienden van de Cahiers'

U ontvangt  dan per jaar 5 gedrukte cahiers per aflevering (20 totaal), 1 gratis toegang per studiemiddag, digitale toegang via Google Play en App Store en vermelding op de Cahiersite. De premiumformule kost 500 euro (waarde ruim 984,75 euro)


Een abonnement aanvragen kan via CPS@Spabonneeservice.nl of door te drukken op onderstaande link en het formulier in te vullen:

Eerstkomende studiemiddag:

         Voorzitter: Dr. Elke Devroe

         Moderator: Prof. dr. Willy Bruggeman

         Experten-sprekers en deelnemers uit Nederland en België
Interactieve webinars, live vanuit de studio bij Gompel&Svacina Uitgevers in Antwerpen.
Deelname: 74,95 euro. INBEGREPEN: Elke deelnemer krijgt het bijhorende lijvige Cahier (waarde 43,95 euro incl verzending ) per post toegezonden!
Van harte welkom!


Misdrijven voorspellen

Waar en wanneer het hoogste risico?

Nieuwsbericht -31 januari 2023

Professor Wim Hardyns ontvangt Consolidator Grant van de European Research Council (ERC).


Sinds 2015 is professor Hardyns een van de eerste criminologen die innovatief onderzoek doet naar big data en predictive policing. In zijn door de ERC gefinancierd big data policing project 'BIGDATPOL' gebruikt Wim Hardyns historische en real-time gegevens om te voorspellen wanneer en waar het risico op nieuwe criminele feiten groot is. De aanpak van dit project is innovatief en radicaal anders: het is transparant op vlak van de voorspellende algoritmen, effectiviteit en juridische en ethische waarborgen.


Hoe kun je op basis van big data proactief de politie-inzet kan gaan bepalen? U hoort Wim Hardyns op ons webinar 'big data policing'.

In voorbereiding:

Cahier 68: Politiële strategie (15 september 2023)

Gasteditoren: Antoinette Verhage, Timo Kansil, Kim Loyens & Lodewijk Gunther Moor (Red.)

Meest recente nummer:

Cahier 67: Politie en nieuwe spanningen (15 mei 2023)

Gasteditoren: Timo Kansil, Paul Ponsaers, Renze Salet, Philippe De BaetsPolitiecultuur - beeldvorming en feiten

Wantrouwen van politiemensen jegens de samenleving en van bepaalde groepen jegens de politie. Het is slechts één van de vaak gemelde onderwerpen in de overwegend sombere en negatieve beeldvorming rond politiecultuur.

Neem de uitgebreide berichtgeving in TROUW/De Verdieping van 22 augustus '22 n.a.v. de boerenprotesten.

Zijn beeldvorming en praktijk met elkaar daadwerkelijk in overeenstemming?

Daarover gaan het nieuwe Cahier en Webinar 'Politiecultuur'

Forse stijging aantal zedenzaken

In de eerste maanden van 2022 zijn fors meer zedenzaken bij de politie geregistreerd, meldt het AD. Volgens de krant zijn ruim een kwart meer meldingen gedaan van seksueel geweld dan begin 2021. Door het schandaal bij het tv-programma The Voice of Holland zouden slachtoffers sneller bereid zijn naar de politie te stappen.
De afgelopen drie maanden registreerde de politie 4000 meldingen van bijvoorbeeld aanranding, ontucht, verkrachting of het ronselen van minderjarigen voor seksuele doeleinden.
"Soms gaat het om ervaringen van tientallen jaren geleden", zegt Lidewijde van Lier, adviseur zedenzaken bij de politie, en spreker op het webinar van 18 mei, in het NOS Radio 1 Journaal.
https://nos.nl/index.php/artikel/2426571-forse-stijging-aantal-zedenzaken-politie-legt-verband-met-t...

De zaak Carlo

in de media
De zaak Carlo gaat over de vraag hoe kwetsbare verdachten het best verhoord worden.
- Wat is het doel: de waarheid aan het licht brengen of een bekentenis krijgen?
- En wat is een afgedwongen bekentenis waard?
- Waarom is in de psychologie van speurders het oplossen van een zaak belangrijker dan de waarheidsvinding?
- Kan je als verdachte in een moordzaak ook slachtoffer zijn van tunnelvisie en scoringsdrang van de politie?
Experts Paul Ponsaers (foto) en Peter van Koppen gaven commentaar op de verhoren.
Het referentiewerk terzake verscheen in de reeks Cahiers Politiestudies.
Pano, Woensdag 09/02, 37 min. Gemist? Hier tijdelijk te herbekijken:
https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/pano/2022/pano-s2022a3/

De Cahiers Politiestudies worden uitgegeven door Uitgeverij Gompel&Svacina.

Lees ook bij Gompel&Svacina: Tijdschrift en Website voor de Politie

Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen, BTW BE 0688.872.323 RPR Gent afdeling Dendermonde