Cahiers Politiestudies


De Cahiers Politiestudies is een wetenschappelijke kwartaalreeks, met hoogstaande, kwalitatieve bijdragen over politionele vraagstukken en fenomenen die de politie interesseren. Redactie en lezerspubliek zijn uitdrukkelijk op Nederland én België gericht. Het is zodoende de enige vakpublicatie terzake die zich tot het volledige Nederlandse taalgebied richt.

De kwartaalreeks is multidisciplinair opgezet, waarbij de criminologen een prominente plaats krijgen naast andere disciplines. De reeks wordt begeleid door een editorial board die waakt over de kwaliteit van de ingediende manuscripten, dankzij een double blind peerreview-procedure. De Cahiers worden gepubliceerd onder het academisch erkende GPRC-label - Guaranteed Peer Reviewed Content.

De kernredactie ontwikkelt een proactief beleid met het oog op het samenstellen van themanummers. Zij doet dit in samenspraak met ad hoc gasteditoren die aangezocht worden in het hele Nederlandse taalgebied.

Neem nu uw abonnement op Cahiers Politiestudies jaargang 2021 ! 


De Cahiers Politiestudies verschijnen trimestrieel (4 themanummers per jaar). Een jaarabonnement kost € 135,- + € 9,95 eenmalige bijdrage in de verzendkosten (incl. btw). Een abonnement kan jaarlijks worden opgezegd vóór 1 december van de lopende jaargang. Neemt u een abonnement in de loop van een jaargang, dan ontvangt u ook de reeds verschenen delen van die jaargang.

Abonnees kunnen de cahiers vanaf 2019 ook gratis digitaal lezen via Google Play en de App Store.

  • Een los exemplaar (gedrukt) kost € 39 (incl. btw).
  • Een los exemplaar (e-book pdf) kost € 22,75 (incl. btw).


NIEUW vanaf 2021:

Kies voor de premiumformule: 'Vrienden van de Cahiers'

U ontvangt  dan per jaar 5 gedrukte cahiers per aflevering (20 totaal), 1 gratis toegang per studiemiddag, digitale toegang via Google Play en App Store en vermelding op de Cahiersite. De premiumformule kost 500 euro (waarde ruim 984,75 euro)


Een abonnement aanvragen kan via CPS@Spabonneeservice.nl of door te drukken op onderstaande link en het formulier in te vullen:

-> Nabeschouwing studiemiddag Europese Politiesamenwerking - klik hier

Eerstkomende studiemiddag:

Experten-sprekers en deelnemers uit Nederland en België.

Interactieve webinars, live vanuit de studio bij Gompel&Svacina Uitgevers in Antwerpen.
Deelname: 65,- euro. INBEGREPEN: Elke deelnemer krijgt het bijhorende lijvige Cahier (waarde 43,95 euro incl verzending ) per post toegezonden!

Van harte welkom!

Meest recente nummer:

Cahier 60: Sektarische Bewegingen

Gasteditoren: Philippe De Baets, Janine Janssen, Anton van Wijk, Johan Braeckman


In voorbereiding:

Cahier 61: Rurale politie (verschijnt 15 december)

Gasteditoren: Renze Salet, Sofie De Kimpe, Bert Wiegant, Paul Ponsaers


  • Actueel - nu verkrijgbaar!

De Cahiers Politiestudies worden uitgegeven door Uitgeverij Gompel&Svacina.

Lees ook bij Gompel&Svacina: Tijdschrift en Website voor de Politie

Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen, BTW BE 0688.872.323 RPR Antwerpen afdeling Turnhout