---- VOLGEBOEKT ----


De Commissie Evaluatie Politiewet 2012 die de hervorming van de Nederlandse politie onderzocht, constateerde dat politie kampt met ‘verantwoordingsoverlast’. Er moet teveel worden verantwoord. En dat kost niet alleen geld en energie, maar leidt ook soms tot defensief gedrag en onverschilligheid, in plaats van een reflectieve en lerende houding.

Ook België kent een veelheid aan toezichtmechanismen, waardoor politiemensen maar burgers in de wirwar van regelgeving soms door het bos de bomen niet meer zien. Volgens de vergelijkende studie uit Cahier Politiestudies 55 (Toezicht op de politie) lijkt onafhankelijk extern toezicht in Nederland dan weer te ontbreken. In België bestaat niet alleen onafhankelijk toezicht met het Vast Comité voor Toezicht op de Politiediensten. Ook werd onlangs ook het Controleorgaan op de Politionele Informatie (COC) opgericht.

De onderzoeksrechter, die in België een belangrijke toezichtstaak op politie heeft, wordt in Nederland anders ingevuld.

  • Hoe verhoudt extern toezicht zich tot tuchtrecht en disciplinaire maatregelen?
  • En bestaat er ook toezicht op de diverse gemeentelijke ambtenaren met politionele bevoegdheden?
Deze studiemiddag leidt ons, aan de hand van prominente sprekers, door al deze vraagstukken heen. Het Cahier Politiestudies 55 (dat elke deelnemer aangeboden krijgt) belicht in 14 bijdragen uiteraard nog diverse andere aspecten van toezicht. Tijdens de discussie met de zaal wordt ook de Nederlandse situatie tegen het licht gehouden en kan u van gedachten wisselen met de sprekers.


Programma

 

13.30     Verwelkoming en dagindeling

Stephan Svacina, uitgever Gompel&Svacina

 

13.35 – 13.45 "Inleiding op het thema en voorstelling gasteditoren Cahier toezicht"

Elke Devroe (dagvoorzitter), Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies en piloot van Cahier 55


13.45 – 14.00 “Toezicht op de toepassing en handhaving van GAS-inbreuken”

Werner Van Herle – Afdelingshoofd Preventie en Veiligheid van de stad Mechelen
De gemeentelijke administratieve sancties (GAS) geven lokale besturen de mogelijkheid om de openbare orde via een eigen handhavingsbeleid te garanderen. Onder bepaalde voorwaarden kan de gemeenteraad lokale ambtenaren machtigen om GAS-inbreuken vast te stellen en zo de handhavingscapaciteit van politie verhogen. Maar wie houdt dan toezicht op deze ambtenaren?

14.00 – 14.25    “Toezicht door het Controleorgaan op de politionele informatie”

Frank Schuermans – Lid-raadsheer in het Controleorgaan op de Politionele Informatie (COC), advocaat-generaal te Gent en praktijk-assistent privacy en gegevensbeschermingsrecht Universiteit Gent.
Het Controleorgaan op de politionele informatie (COC) is sinds 1998 een toezichtsorgaan op de politie dat specifiek focust op de politionele informatiehuishouding. Het is sinds 2014 een collaterale instelling van het federale parlement en neemt deel aan het extern onafhankelijk toezicht op de politie. Door de nieuwe Europese en nationale privacyregels, heeft het een belangrijke metamorfose ondergaan. Vooral het domein van de gegevensbescherming doet sinds 2018 in de dagelijkse politiewerking meer en meer zijn intrede. Het COC neemt hierbij onder meer de rol op van politionele dataprotectieautoriteit.

14.25 – 14.45     Koffiepauze


14.45  “Toezicht en tucht in België en Nederland”

Elke Devroe – Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies
In deze lezing wordt - vanuit de scheiding der machten - toezicht, controle en tucht vergeleken tussen België en Nederland. Deze lezing is gebaseerd op een grootschalig onderzoek in opdracht van het WODC Nederland waarbij diverse bevoorrechte getuigen in diverse landen werden bevraagd. De inhoud van de bijdrage wordt weergegeven in de kadertekst van het Cahier.

15.05     “De rol van de onderzoeksrechter als toezichthouder”

Joery Matthys, Docent Institute of Security and Global Affairs, Universiteit Leiden, Den Haag
Toezicht op het gerechtelijk onderzoek is een belangrijk onderdeel van toezicht. De onderzoeksrechter neemt hiërarchisch de leiding in dit onderzoek en kan in dit opzicht een toezichthouder op de politie worden genoemd. Althans, dat is de huidige structuur, want er was nogal wat (politieke) controverse over afgelopen tijd. Zouden we die onderzoekrechter, die zoveel capaciteit opslorpt van politiediensten en niet aan te sturen is door het Openbaar Ministerie, niet beter afschaffen? Of omvormen naar een rechter van het onderzoek zodat deze een toezichthouder wordt op het OM? In deze korte lezing wordt de rol van de onderzoeksrechter als toezichthouder gepresenteerd evenals de voor- en nadelen van zijn functie.

15.25     Discussie en besluit

o.l.v. Elke Devroe en Paul Ponsaers,  Editorial Board Cahiers Politiestudies

16.00     NetwerkdrinkWaar?

De Stroming – Europazaal

Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen

Te voet: 20’ Centraal Station; 15’ Waalse Kaai en Vlaamse Kaai (gratis parkeren); 10’ Sint-Michielskaai (gratis parkeren); 10’ Parkeergarage Groenplaats (betalend); 5’ Parkeergarage Cammerpoorte (betalend); Tram: 5’ van Centraal Station tot Groenplaats

Corona-proof: maximaal 30 deelnemers / tijdig inschrijven: vol = vol!

 

Wanneer?

Donderdag, 24 september 2020

 

Inschrijven

Deelnameprijs: 65 euro

Inbegrepen: nascholingsattest, koffie en fris, borrel, gratis exemplaar van het boek Cahier Politiestudies nr. 55 “Toezicht op de Politie” (t.w.v. 35 euro) 


Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.


Vrij beschikbare powerpoints: