WEBINAR - live vanuit uitgeverij Gompel&Svacina, Antwerpen, donderdag, 11 maart 2021


Het verhoor van kwetsbare volwassenen, als gevolg van een tijdelijke of permanente psychische of psychiatrische stoornis, valt sedert de ‘Salduzwetten’ onder hetzelfde regime als het verhoor van minderjarigen. De ondervrager moet de kwetsbaarheid met gezond verstand zelf inschatten, eventueel na overleg met de behandelend magistraat en ‘advies’ van de aanwezige advocaat. Doorgaans zullen personen met een zware psychische stoornis, zoals schizofrenie en paranoia, wel tijdig herkend worden. Dit geldt ook voor een ‘zichtbare’ verstandelijke beperking, zoals het syndroom van Down.


Het probleem zit echter in de detectie van subtielere, verborgen vormen van zware psychische stoornissen tijdens de interventie. Onder meer schizofrenen, paranoïci en personen met een (licht) verstandelijke beperking trachten hun pathologie soms te verbergen. Uit gebrekkig ziekte-inzicht, uit schaamte of uit vrees om gek of dom te worden bevonden. Omgekeerd zijn er ook verdachten die een psychische stoornis veinzen (bv. geheugenverlies, hallucinaties of wanen).


  • Welke hulpmiddelen staan de justitiële actoren, die ter zake leken zijn, ter beschikking om een inschatting te maken?
  • En welke aspecten hebben daarbij extra aandacht nodig?

Deze studienamiddag is uiterst waardevol voor al wie professioneel met verhoren bezig is: politie, psychologen, advocaten, magistraten (IGO erkend*).

WEBINAR -

Elke deelnemer krijgt het Politiecahier nummer 58 'Verhoor van kwetsbare volwassenen' (Gompel&Svacina Uitgevers) per post toegestuurd. U krijgt de kans na elke lezing aan het debat deel te nemen door vragen te stellen en te stemmen naar aanleiding van stellingen. Ter afsluiting wordt een korte samenvatting gegeven van de studiemiddag en pistes voor de toekomst aangereikt door een ervaringsdeskundige uit de politiepraktijk.


Programma


13.30     Verwelkoming en spelregels webinar

Stephan Svacina, uitgever Gompel&Svacina


13.35 – 13.45 "Inleiding op het thema, voorstelling gasteditoren Cahier ‘verhoor van kwetsbare volwassenen” (Cahier 58) en dagindeling

Elke Devroe (dagvoorzitter), Doctor in de criminologie VU Amsterdam en UGent, Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies


13.45 – 14.05 Een analyse van de benadering van de kwetsbaarheid van verdachten en beklaagden in strafprocedures in Europa en België” 

Lore Mergaerts, Wetenschappelijk medewerker Leuvens Instituut voor Criminologie, KU Leuven 

  • Deze lezing kadert het begrip kwetsbaarheid in Europees perspectief en informeert de deelnemers over de Belgische wetgeving. De spreker stelt vast dat de Belgische regeling eerder vaag blijft over wie nu juist als kwetsbaar kan worden beschouwd. Ook advocaten blijken een zeer uiteenlopende invulling te geven aan dit begrip. 

14.05 – 14.20 Vragen aan de spreker en bespreking twee stellingen


14.20 – 14.40    “Van politieverhoorders naar politie-interviewers. Selectie en toekomstige functieprofielen”  

Koen Geijsen, wetenschappelijk onderzoeker bij de Nederlandse Politieacademie en politieagent in Amsterdam  

  • Een degelijk verhoor houden met een (kwetsbare) volwassene is lang niet vanzelfsprekend en niet voor iedere agent weggelegd. De spreker pleit voor een gericht selectie van toekomstige politie-interviewers. Niet elke politieagent cursist slaagt immers voor een complexe of specialistische interview-opleiding. Hij werpt een blik in de toekomst over het politie-interview en de benodigde persoonlijke eigenschappen van kandidaat-interviewers.

14.40 – 14.55 Vragen aan de spreker en bespreking twee stellingen


14.55 – 15.05     Pauze


15.05 – 15.25  “De risico’s voor de betrouwbaarheid van verklaringen van licht verstandelijk beperkte verdachten in het politieverhoor”

Robin Kranendonk, PHD kandidaat bij de Rechtsfaculteit VU Amsterdam en bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, Amsterdam.  

  •  Een groot deel van onbetrouwbare verklaringen of valse bekentenissen in politieverhoren worden afgelegd door verdachten met een licht verstandelijke beperking (LVB). Deze groep is oververtegenwoordigd in de strafrechtketen, maar wordt o.a. vanwege ‘streetwise’ gedrag veelal niet (tijdig) herkend. De spreker geeft inzicht in de knelpunten en risico’s die zich voordoen bij het horen van verdachten met een LVB en die de betrouwbaarheid van verklaringen kunnen beïnvloeden. Daarnaast gaat zij dieper in op factoren die het verhoorproces van deze kwetsbare groep kunnen optimaliseren.”

 

15.25 – 15.40 Vragen aan de spreker en bespreking twee stellingen

 

15.40 – 16.00   Valse aangiften van seksueel misbruik op voorschoolse kinderen” 

Frédéric Declercq, docent Universiteit Gent en gerechtsdeskundige.

  • Valse beschuldigingen seksueel misbruik van voorschoolse kinderen zijn geen nieuw fenomeen. Er zijn drie ontstaansgronden die gerelateerd zijn aan specifieke dynamieken en ouderlijke constellaties, die één kenmerk gemeen hebben: de beschuldigingen worden geuit door een ouder of hechtingsfiguur zonder dat het kind zelf seksueel misbruik heeft gemeld. De spreker gaat in op deze problematiek en de specificiteit van het verhoor van de ouders en de kinderen.

 

16.00 – 16.15 Vragen aan de spreker en bespreking twee stellingen

 

16.15 – 16.30 Samenvatting en afsluiting   

Guy Blondia, Lokale Recherche Politie Gent


Waar?

LIVE WEBINAR -

U volgt comfortabel bij u thuis of kantoor.

De voordrachten gebeuren grotendeels live vanuit uitgeverij Gompel&Svacina, Antwerpen. Met veel ruimte tot interactie en discussie.


Wanneer?

Donderdag, 11 maart 2021

 

Inschrijven

Deelnameprijs: 65 euro

Inbegrepen: gratis exemplaar per post ontvangt u het boek Cahier Politiestudies nr. 58 'Verhoor van kwetsbare volwassenen' (t.w.v. 43,95 euro)


*Magistraten: Instituut voor Gerechtelijk Opleiding IGO: erkend (TEC-E21125)

Wie zich inschrijft maar niet effectief aanwezig is, wordt niet vergoed door IGO maar moet persoonlijk de rekening voldoen.


Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.


Beschikbare powerpoint-presentaties vindt u hier onder:

Verhoor - Inleiding Elke Devroe.pdf
Verhoor - Presentatie Lore Mergaerts.pdf
Verhoor - Presentatie Robin Kranendonk.pdf
Verhoor - Presentatie Koen Geijsen.pdf
Verhoor - Presentatie Frédéric Declercq.pdf