Studiedag 

Naar een geïntegreerde politie? Noodzakelijk politiebeleid’Antwerpen | 18 september 2024 | 09.00 uur – 16.30 uur

 

 

De Cahiers Politiestudies, Binnenlandse Zaken (Veiligheid en Preventie), provincie Antwerpen en de universiteit Gent organiseren samen een studiedag ‘noodzakelijk politiebeleid’. Deze dag blikt vooruit naar de toekomst. Na de intensieve samenwerking tussen een aantal politie-experten afgelopen jaar, plukken we nu de vruchten van al dat denkwerk. Aanleiding was de Staten-Generaal van mei 2022. Heel concreet wordt het Cahier Politiestudies ‘Naar een geïntegreerde politie? Noodzakelijk politiebeleid’ aan u voorgesteld. Waar moeten we nu met de politie naar toe?

 

De vernieuwde visie op de politie centreert zich rond de volgende vier thema’s, die afgelopen jaar door een kleine denktank in detail werden uitgewerkt. De visie rond deze 4 pijlers maakt de kern uit van een vernieuwend politiebeleid.

 

(1)   Wat is juist het maatschappelijke probleem?

(2)   Welke ‘policing’ stellen we daar tegenover? En hoe zit dan de politiezorg daarin?

(3)   Hoe realiseren we dit nu? (Structuur en organisatie)

(4)   Hoe moet dit geëvalueerd worden?


Deze belanghebbende vragen krijgen vorm in vier thema’s (1) democratische politie, (2) netwerkpolitie, een (3) gelijkwaardige politiezorg en (4) evidence-based politie en evaluatie.


Zowel Belgische auteurs (Procureur des Konings, korpschef lokale politie, provinciegouverneur, academici) als Nederlandse auteurs hebben zich over deze 4 thema’s gebogen. Het resultaat werd een inhoudelijk sterk beklijvend verhaal, dat zich concentreert op politiebeleid en inzicht geeft in gewenste veranderingen.

Wat is de stand van zaken in België? Waarom heeft de politie zoveel problemen? Wat zijn denkpistes voor de toekomst? Wat moet prioritair veranderen? Wat zijn eventuele knelpunten of valkuilen die we nu al kunnen voorzien? Moeten we opnieuw integreren of naar Nederland kijken en een nationale politie beogen? Welke spiegel houdt Nederland ons voor?


Bijdragen van Cathy Berx, Elke Devroe, Paul Ponsaers, Jelle Janssens, Willy Bruggeman, Steven De Smet, Jan Terpstra, Dirk Van Nuffel, Wim Dries, Fernand Koekelberg en Philip Willekens.


Deze studiedag is onmisbaar voor beleidsmakers binnen het bredere veiligheidsverhaal, lokale en federale politie, magistraten, academici en ook alle integrale veiligheidspartners die met politie te maken hebben. Deelname is gratis, en u krijgt het belanghebbende Cahier aan het einde van de dag gratis mee naar huis.  

Er wordt u een lunch aangeboden en een afsluitende netwerkreceptie.


Locatie: Provinciehuis Antwerpen, Kon. Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Taal: Nederlands (er wordt geen simultaanvertaling naar het Frans voorzien) 

Programma

Dagvoorzitter: Elke Devroe, hoofdredacteur Cahiers Politiestudies


09.00 – 09.30 Ontvangst met koffie en thee


09.30 – 09.45 uur Verwelkoming en inleiding tot het thema 

Cathy Berx, gouverneur Antwerpen

09.45 – 10.15 uur Inleiding op het thema ‘Wat zijn pijlers voor een echte geïntegreerde politie?’

Elke Devroe, Doctor in de criminologie universiteit Gent en VU Amsterdam, hoofdredacteur Cahiers Politiestudies

10.15 – 10.35 uur Pijler 1 Hoe “democratic policing” in een democratie verankeren?

Prof. Em. Paul Ponsaers, criminoloog en socioloog, editorial board Cahier Politiestudies, universiteit Gent

10.35 – 10.55 uur Pijler 2 Structuur en organisatie van een vernieuwde politie

Willy Bruggeman, voormalig Voorzitter Federale Politieraad


10.55  – 11.30 uur koffiepauze


11.30 – 11.50 uur Pijler 3 Politie is er voor de burger

Steven de Smet, Criminoloog - Disruptor Safety & Security bij ‘De Flik’, voormalig hoofdcommissaris Politie Gent, voormalig kabinetschef Gouverneur Oost-Vlaanderen. 

11.50- 12.10 uur Pijler 4 Effectiviteit en verbinden

Jelle Janssens, Hoofddocent Criminologische Wetenschappen, Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP), Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht, Faculteit Recht en Criminologie, UGent.  

 

12.15 – 13.30 uur Lunch 


13.30 – 14.00 uur ‘De Belgische situatie door een Nederlandse bril’  

Jan Terpstra, prof. Em. Radboud universiteit Nijmegen, politie-expert  

14.00 – 14.30 uur Vragen vanuit de zaal  


14.30 - 15.00 uur Koffiepauze

 

15.00 – 15.20 uur ‘Politiebeleid in regie van de burgemeester’

Wim Dries, voorzitter VVSG en burgemeester Genk

15.20 – 15.40 uurEn wat met de lokale politie?’

Dirk Van Nuffel, Korpschef op rust van de lokale politie Brugge en gewezen voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie. 

15.40 – 16.00 uur ‘Hoe gaan we verandering aanpakken?’ 

Fernand Koekelberg, Voorzitter Federale Politieraad 

16.00 – 16.20 uur ‘En wat nu? De weg vooruit’ 

Algemene Directie Veiligheid & Preventie, FOD Binnenlandse Zaken

 

16.20 – 17.30 uur Receptie