WEBINAR 'Discretionaire ruimte in de handhaving'
live vanuit uitgeverij Gompel&Svacina, Antwerpen, woensdag 14 december 2022INSCHRIJVEN: KLIK HIER


Handelen of niet? Op welke manier en in welke mate? Alle handhavers worden in hun dagelijks werk met deze vraag geconfronteerd. Politie, bijzondere inspectiediensten, bijzondere opsporingsambtenaren en gemeenschapswachten.

Handhavingswerk, en politiewerk in het bijzonder, gebeurt binnen een welomlijnd kader van wet- en regelgeving en – theoretisch gezien – zou de interactie met de burger ook vanuit dat kader verlopen. In de praktijk wordt het dagelijks handhavingswerk echter slechts gedeeltelijk door regels geleid en bestaat er zoiets als ‘discretionaire ruimte’. Dit is de handelingsmarge of beslissingsvrijheid die frontlijnwerkers bezitten om zinvol en professioneel te handelen.
Discretionaire ruimte wordt niet altijd als positief ervaren: te weinig sturing op die ruimte zou zorgen voor teveel beslissingsmarge en leiden tot ongelijke behandeling van burgers, willekeur, rechtsongelijkheid en ten slotte rechtsonzekerheid. Toch heeft een ruime handelingsvrijheid ook positieve kanten. Op maat en oplossingsgericht werken, beide kenmerken van gemeenschapsgerichte politiezorg, wordt mogelijk en de ambtenaar neemt zelf zijn verantwoordelijkheid.

Dit webinar belicht verschillende facetten van het fenomeen. Aan bod komen specifiek de marge bij het gebruik van bodycams, bij politieleiderschap en het recht van verdediging.

WEBINAR -

Elke deelnemer krijgt het boek 'Discretionaire ruimte in de handhaving' (Cahiers Politiestudies nr. 65)  (Gompel&Svacina Uitgevers) per post toegestuurd, enkele dagen voor aanvang van het webinar. U krijgt de kans na elke lezing aan het debat deel te nemen door vragen te stellen en te stemmen naar aanleiding van stellingen. Tot slot worden de belangrijkste pijnpunten inzake discretionaire ruimte in de handhaving blootgelegd door een van de auteurs van Cahier 65.


Programma


13.30   Verwelkoming en spelregels Webinar
Stephan Svacina, uitgever Gompel&Svacina

13.35 – 13.45 Inleiding op het thema, voorstelling gast-editoren Cahier 65 en dagindeling
Elke Devroe (dagvoorzitter), Doctor in de criminologie VU Amsterdam en UGent, Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies

13.45 – 14.05 Discretionaire ruimte voor politieprofessionals
Jan Nap, lector en strategisch adviseur bij de Nederlandse Politieacademie
  • Deze lezing licht toe waar het bij discretionaire ruimte om draait. Welke vragen zijn er aan de orde? Discretionaire ruimte is sterk verbonden met de legitimiteit van de politie. Is die legitimiteit gebaat met “meer ruimte voor professionals”? Of zou de legitimiteit van de politie juist gediend zijn met beperking van de vrije ruimte? Welke argumenten zijn er voor deze posities? Hoe kun je omgaan met wellicht onvermijdelijke spanning tussen “droom en daad?” En wat leert de politiepraktijk?
14.05 – 14.20 Vragen aan de spreker en bespreking stelling

14.20 – 14.40 De beoordelingsmarge inzake het dragen en activeren van bodycams door de politie in België: een stand van zaken en aanbevelingen
Jeroen Maesschalck, Gewoon hoogleraar, Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC), KU Leuven en Valerie Goyvaerts , wetenschappelijk medewerker, Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC), KU Leuven; Advocaat, Balie Antwerpen.
  • Deze presentatie rapporteert empirische bevindingen uit een onderzoek naar het gebruik van de bodycam in 16 Belgische politiezones en focust op de beoordelingsmarge van politieambtenaren om de bodycam al dan niet te dragen en om, indien die gedragen wordt, deze al dan niet te activeren. Er blijkt heel wat diversiteit te zijn tussen de onderzochte politiezones, zowel inzake beleid als praktijk. De lezing sluit af met een aantal aanbevelingen.
14.40 – 14.55 Vragen aan de spreker en bespreking stelling

14.55 – 15.05   Koffiepauze

15.05 – 15.25  Politieleiderschap en discretionaire (of professionele) ruimte
Jaco van Hoorn, Strategisch Adviseur van de Korpsleiding van de Nederlandse Politie en Hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Politie
  • Deze lezing gaat in op de ruimte waarin ‘vrije’ politiemensen hun werk doen en hoe politieleiders zich daartoe moeten verhouden. Die verhouding is in de afgelopen decennia niet vanzelfsprekend gebleken, mede ten gevolge van de doorwerking van het New Public Management. De ambitie van de Nederlandse politie, neergelegd in de visie op Politieleiderschap, schijnt hier met een ander licht op. Wat vraagt dat en hoe kan dat uitwerken in de praktijk?
15.25 – 15.40 Vragen aan de spreker en bespreking stelling

15.40 – 16.00 Discretionaire ruimte en het recht van verdediging
Joris Van Cauter, Van Cauter advocaten; advocaat balie Gent en Catherine Gysels, Van Cauter advocaten; advocaat balie Gent en praktijkassistent Universiteit Antwerpen
nnb

16.00 – 16.15 Vragen aan de spreker en bespreking stelling

16.15 – 16.30 Samenvatting en afsluiting
Paul Ponsaers, Algemeen Editor en Redacteur België Cahiers Politiestudies, Emeritus Hoogleraar Criminologie Universiteit Gent


Waar?

LIVE WEBINAR -

U volgt comfortabel bij u thuis of kantoor.

De voordrachten gebeuren grotendeels live vanuit uitgeverij Gompel&Svacina, Antwerpen. Met veel ruimte tot interactie en discussie.


Wanneer?

Woensdag, 14 december2022

 

Inschrijven

Deelnameprijs: 74,95 euro

Inbegrepen: per post ontvangt u gratis het boek 'Discretionaire ruimte in de handhaving' (Cahiers Politiestudies nr. 65) enkele dagen vóór aanvang van het webinar (t.w.v. 43,95 euro). (Officiële publicatiedatum: 15 december). De bijdrage in de verzendkosten bedraagt 4,95 euro (inbegrepen).

Enkele dagen vóór aanvang ontvangt u per e-mail de registratielink voor uw deelname (Zoom).


Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar: info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.


Annuleren

Annuleren kan enkel per e-mail of schriftelijk. Annuleringen worden kosteloos aanvaard tot 7 werkdagen vóór de datum van de studiedag. Bij latere annuleringen is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Ingeschreven deelnemers kunnen zich steeds door een collega laten vervangen.


INSCHRIJVEN: KLIK HIER